<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa w Bliziance</h1> <h3>Strona poświęcona Szkole Podstawowej w Bliziance</h3> <p>Blizianka, szkoła,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.spblizianka.info" rel="nofollow">http://www.spblizianka.info</a></p> </div>